Class Action in België, groepsvordering, groepsactie

Het Belang van Limburg bloklettert vandaag: ‘Test Aankoop eist geld van supermarkten’. Zij vermelden eveneens dat het de eerste keer is dat er een dergelijke vordering zou worden ingesteld.

Er is weliswaar geen explecite wetgeving die dit regelt maar er zijn wel mogelijkheden die in het verleden werden benut.

Hoewel de Balie van Brussel, zelf een regement heeft uitgewerkt.

“Een model voor een Belgische class action? De advocatuur neemt het voortouw” van Caroline CAUFFMAN. RW Jaargang 73 nummer 17 van 26 december 2009, pagina 690. lees deze bijdrage over het Brussels reglement inzake de class action met het paswoord van RW via deze link

Het gelijkheidsbeginsel zou geschonden worden wanneer een classaction wel zou mogelijk zijn aan of via de Nederlandstalige Brrusselse balie en uitgesloten voor de andere balies. VRaag stelt zich hoe de andere balies zich zouden opstellen wanneer aan “hun” rechtbanken, dus buiten Brussel en class-action zou worden gesteld. Terzake zullen zij ofwel dit dienen te dulden maar aan hun eigen balieleden dezelfde faciliteiten biden, ofwel een en ander verbieden.

Er zijn een aantal alternatieven voor class actions die bijna of volledig tot hetzelfde resultaat leiden en door elke advocaat kunnen toegepast, naast de mogelijkheid voor die advocatenkantoren zoals ons kantoor met vaste samenwerkingsakkoorden met advocaten van de Nederlandstalige balie te Brussel om hierbij samen met en Brusselse collega de zaak te behartigen.:

– de VZW constructie
– de lastgevingsonstructie
– de techniek van de overdracht van de schuldvordering
– de groepering van individuele vorderingen bij een en dezelde advocaat, waarbij elke cliënt een individuele relatie met de advocaat behoudt en die voor elke partij afzonderlijk een zelfde vordering instelt hetgeen kan aan zwaar verminderd tarief.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Goede afspraken maken goede vrienden, zeker als het om erelonen gaat ;-)

Vandaag las ik een interessant artikel in Metro.

Over hoe een advocaat 18000 € aanrekent in het kader van naambescherming van een kunstenaar, ingebrekestelling van een tegenpartij.

De staat werd in hoger beroep herleid van 18000 € naar 9000 €. Nog altijd een niet onaardig bedrag als je het mij vraagt…

Tja, de gustibus et coloribus non est disputandum, maar als het over geld gaat wordt het anders.

Goede afspraken hebben trouwens niets met vriendschap maar met ethiek te maken. Wie professioneel werkt, maakt goede afspraken. Deze hoeven daarom niet goedkoop maar redelijk te zijn.

,

Een reactie plaatsen

Waar vind ik de territoriaal bevoegde rechtbank?

Hier geef je de naam en postcode van de gemeente in.
http://www.juridat.be/kantons/kantons.htm
In het resultaat worden de territoriaal bevoegde rechtbanken weergegeven.

, ,

Een reactie plaatsen

Wat doet een gerechtsdeurwaarder?

Op de website van de gerechstdeurwaarders
worden de volgende taken opgesomd:

Een akte opstellen
Bijvoorbeeld: een dagvaarding voor de rechtbank opstellen.

Een akte betekenen
Bijvoorbeeld: een beslissing van de rechtbank overmaken aan de betrokkene of iemand oproepen om voor de rechter te verschijnen.

Een akte opmaken
Bijvoorbeeld: een protest van een wissel of een cheque opmaken.

Een vaststelling doen
Bijvoorbeeld: een inventaris van koopwaar maken bij verkoop of aankoop van een handelszaak, waterschade vaststellen.

Een vonnis uitvoeren
Bijvoorbeeld: een gedwongen schuldinning ingevolge een vonnis.

Een schuld op minnelijke wijze innen
Dat wil zeggen: zonder tussenkomst van een rechter.

Optreden als bemiddelaar bij schulden
Bijvoorbeeld: onderhandelen over een terugbetalingsplan tussen een schuldenaar en zijn schuldeisers.
Zij kunnen ook door de beslagrechter benoemd worden om het gerechtelijk mandaat van “schuldbemiddelaar” waar te nemen in de procedure “collectieve schuldenregeling”.

Bewarend beslag leggen op bezittingen
Dat wil zeggen: in afwachting van een vonnis de bezittingen van iemand blokkeren onder diens verantwoordelijkheid.

Uitvoerend beslag leggen
Bijvoorbeeld: beslag leggen op een deel van het loon van een ontlener die de bepalingen van zijn contract niet nakomt.

In beslag genomen gelden verdelen
Bijvoorbeeld: de opbrengst van een gerechtelijke verkoop verdelen tussen alle gekende schuldeisers.

Optreden als gerechtelijk bewaarder en voorlopig beheerder
Bijvoorbeeld: goederen op eigen verantwoordelijkheid in veiligheid brengen in afwachting van een beslissing over de grond van een betwisting.

Een reactie plaatsen

Waar vind ik een gerechtsdeurwaarder?

Zoek hier uw gerechtsdeurwaarder:

http://www.gerechtsdeurwaarders.be/nl/gerechtsdeurwaarders/zoek

,

Een reactie plaatsen

PDF Documenten bewerken in PDFPen app voor ipad.

Waarschijnlijk heb ik nog geen app, die ik als advocaat gebruik, aangeprezen.
PdfPen vind ik toch de moeite.
Op http://www.iphonejd.com/iphone_jd/index-of-iphone-jd.html ontdekte ik advies over het gebruik van een app waarmee je Pdf documenten kan bewerken.
Normaal gebruik ik Goodreader omdat ik daarmee tekst kan markeren, notities toevoegen en doormailen.
Met deze app, PDFPen, kan je nog veel meer, ook bewerken.
De kost is verwaarloosbaar door de meerwaarde.
Je kan zelfs je logo als stempel op de documenten zetten.
Have fun doing your job 🙂

, , , , ,

Een reactie plaatsen

Advocaat, luister naar uw cliënt! Leer luisteren, tips.

Regelmatig betrap ik me erop dat ik mensen onderbreek tijdens een gesprek. Ik denk vooruit en wil al een antwoord formuleren vooraleer ik alles heb gehoord.
Zelf besefte ik dit niet maar werd door mijn partner hierop gewezen. Tot na het lezen van een artikel van een Amerikaanse confrater, dacht ik dat dit een persoonlijke ziekte was.

Nu blijkt dat dit veel voorkomt bij advocaten. Voor iemand uitgesproken is, trachten wij al een antwoord klaar te hebben door vooruit te denken. Dit komt door onze opleiding en het feit dat wij steeds moeten argumenteren. Wij denken ook dat men steeds een antwoord van ons verwacht, maar hierdoor luisteren we minder. Dikwijks denken we: Dit heb ik al gehoord, dat moet gedaan worden of dat is de oplossing. Terwijl de andere persoon nog aan het spreken is. Maar hierdoor missen we soms veel.

Voor ons is luisteren niet evident!

Maar we moeten leren onze gesprekspartners de kans te geven zich uit te laten spreken.

Waarom?

. goede communicatie is de basis van elke relatie.
. voor advocaten is een goede communicatie de basis om goede resulaten te behalen in alles wat we doen op een gewone dag. Het delegeren van taken aan partners, het overtuigen van een rechter of jury, werken met onze tegenstrevers, het begrijpen van onze cliënt.
. ons success hangt voor een groot deel af van goede communicatievaardigheden.
. geef je zelf de kans om vragen te stellen, je kan geen goede vragen stellen als je niet goed luistert:
waarom zegt iemand iets?
wil zij of hij dat je gewoon luistert of dat je iets doet?
wat zegt die persoon?
wat wil de persoon?
wie is die persoon?

Hoe kan je dan beter leren luisteren? Tips

Zwijg. Laat de andere persoon uitspreken zonder te onderbreken.

Denk niet vooruit wanneer iemand tegen je spreekt. Door je enkel te focussen op wat iemand tegen je zegt, heb je een grotere kans dat je niets mist van wat die persoon tegen je zegt. Inclusief belangrijke nuances en implicaties.
Door dit te doen trap je niet zo gemakkelijk meer in de val van de behoefte een antwoord te willen geven. Als je een antwoord wil geven is de kans te onderbreken groter terwijl de communicatie nog bezig is.
Erger nog je verhindert dat je de persoon volledig onderbreekt

Wacht tot de persoon zegt dat hij uitgesproken is of vraag of hij uitgesproken is. Soms moeten mensen even onderbreken om na te denken over wat ze hebben gezegd om zeker te zijn dat ze alles hebben gezegd. Begrijp ook dat het niet voor iedereen evident is om met een advocaat te praten. Soms wordt dit door mensen beschouwd als het spreken met een autoritaire persoon. Zij zijn hierdoor zenuwachtig. Wacht dus tot zij uitgesproken en zelf tevreden zijn over wat ze hebben gezegd voor te antwoorden.

Bevestig je gesprekspartner wat je hem horen zeggen hebt. Als je kan herhalen wat hij gezegd heeft, heb je geluisterd. Je kan de vraag stellen: “Mag ik even herhalen om te checken of ik het goed begrepen heb?” Vervolgens herhaal je in je eigen woorden. Dit getuigt ook van respect en het feit dat je er echt mee bezig bent.

Deze tips zullen u en uw cliënt helpen in situaties die complex en emotioneel geladen zijn, bij conflicten.
Precies de zaken waar wij als advocaat steeds mee worden geconfronteerd.

20120811-093634.jpg

, , ,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: